Ta kontroll på synsinga!

Alle som jobber med skapende arbeid, kjenner seg igjen i problemstillingen med folk som skal synse «i tide og utide». Fortvil ikke, det finnes råd. Slik tar du kontroll på synsinga!

Vi i Færd jobber ikke med ting som har to streker under svaret. Kundene kommer til oss med oppgaver og utfordringer som i de fleste tilfeller krever kreativ problemløsning. Synsing er en helt naturlig del av vår hverdag. Vi må forholde oss til synsing både fra kunder og kolleger, og må derfor håndtere synsing på en konstruktiv måte.

Her er fem tips som hjelper deg med å få gode synseprosesser, enten du er kunde som kommer til et byrå eller jobber i en kreatør-rolle i byrået.

 1. Husk at synsing skal være gøy og utviklende
  Synsing handler ikke om å ha rett eller galt, men om å tenke sammen for å komme fram til det beste resultatet for jobben. Husker du på dette, har du den rette tilnærmingen til synsing som metode.
 1. Aksepter at andre trenger å synse
  Enhver kreativ prosess trenger et blikk utenfra. Derfor er det både en nødvendighet og et pluss å åpne opp for andres synspunkter, meninger og velmente innspill.
 1. Vær sikker på at dere jobber mot samme mål
  Når alle involverte har en felles forståelse av hva som er målet, er det lettere å knytte synsingen til noe bestemt. På den måten oppleves synsing som mindre tilfeldig, og mer kvalifisert eller faglig begrunnet.
 1. Jobb sammen
  Stol på prosessen og husk at nesten alle kreative prosesser innebærer faser preget av usikkerhet og tvil. Ikke bli satt ut om du begynner å tvile, men inviter til synsing og sparring sammen med byrået ditt eller kollegene dine.
 1. Husk at erfaring gjør deg trygg
  Når alle involverte er trygge på hverandre og kan gi hverandre konstruktive innspill uten at det blir tatt ille opp, har dere verdens beste utgangspunkt for å få til gode synseprosesser.

Trenger din bedrift hjelp til kreative prosesser eller kanskje litt synsehjelp?

Ta kontakt med vår «sjefssynser» og kreativ leder Esben. Vi har solid erfaring med kreative prosesser, og å fasilitere og lede workshops.