6 tips til gode idéprosesser

Mange tenker at godt idéarbeid er synonymt med mest mulig frie prosesser uten noen som helst begrensninger. Mye sant i det, men husk at kreativitet også trives med struktur og at idéarbeid først og fremst handler om hardt arbeid innen klare rammer.

Her er seks tips til hvordan du kan få gode og effektive idéprosesser.

 1. Vær presis i oppgavebeskrivelsen
  Presise oppgaver gir mer målrettet idéjobbing og dermed også et bedre resultat. Vær presis i beskrivelsen av hvilken oppgave idéen skal løse og forsikre deg om at alle involverte har den samme forståelsen av oppgaven.
 1. Sørg for klare rammer
  En fri idéprosess hvor «alt er lov» er ikke nødvendigvis det beste. Sørg for klare rammer for idéarbeidet ved å sette en tidsramme for hvor lenge idémøtet skal vare og hva som er målet med møtet.
 1. Skap en trygg atmosfære
  En forutsetning for å komme opp med gode idéer er at det er trygghet i gruppa. Ved å skape en atmosfære hvor det er lov å tenke høyt og å dele ikke-ferdigtenkte tanker, blir barrieren for å komme med «flaue idéer» mindre.
 1. Vær bevisst idéarbeidets ulike faser
  Ha alltid med dere en bevissthet om hvor dere er i fasen av idéarbeidet. Er dere i en tidlig fase hvor dere skal få opp idéer eller skal dere sortere og lande allerede foreslåtte idéer? Bevissthet her vil gi mer målrettede idéøkter og bidra til å holde på deltakernes motivasjon.
 1. Husk å være kritisk
  Et velkjent prinsipp for idéarbeid er at det ikke er lov å si «nei» til idéer som foreslås. Like viktig er å være konstruktiv kritisk. Gi gjerne en av deltakerne en opponentrolle, slik at vedkommende har et ekstra mandat til å spille spørsmål som «hvorfor det?» og «hvordan da?», uten at det blir dårlig stemning i gruppa.
 1. Skap rom for tilfeldighetenes genialitet
  Selv om idéarbeid i hovedsak er tjent med struktur og klare mål, kan det ligge gull i tilfeldighetene som oppstår i kreative prosesser. Vær derfor alltid på utkikk etter den uventede koblingen, misforståelsen eller annerledes-tanken som får alt til å løsne.  

Trenger du kreativt påfyll?

Ta kontakt med oss