Fem tips for å øke bedriftens synlighet på LinkedIn

Veldig mange norske bedrifter er i dag på LinkedIn. Har du sørget for at bedriften din får den synligheten den fortjener? Det kan du, ved å følge tipsene under her:

1: Ha en fullstendig utfylt profil
LinkedIn viser nå om du har en utfylt profil eller ikke når du er inne som admin på siden. Sørg for at profilen er fullstendig utfylt – det kan øke trafikken med opptil 30 prosent!

Se video med tipsene her:

2: Følg opp kommentarer
Svar alltid på kommentarer! Det kan gi opptil 200 prosent flere visninger av posten. Oppfordre gjerne til dialog! Eller bare bekrefte en kommentar med et 😀 eller et takk!

3: Bruk hashtags
Bruk hashtags i oppdateringene – gjerne norske. Andre som ønsker å følge samme tema kan da bli eksponert for ditt innhold. LinkedIn anbefaler maks tre hashtags og fem tagginger av personer i én oppdatering. Overgås dette kan synligheten svekkes.

4: Bruk video
Film gir bedre synlighet enn andre formater. La ansatte få snakke om sitt fag, synliggjøre hva de jobber med og som kan bidra til å løse et problem for målgruppen. Vis frem bedriftskultur og kunnskap – dette bygger tillit!

5: Engasjer de ansatte
De ansatte er bedriftens viktigste ambassadører. Engasjer og informer dem om hva som skjer på bedriftens LinkedIn-side. Når de liker og deler posten, blir spredningen større.

Nathalie hos Færd

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan bli synlig på LinkedIn?

Ta kontakt med vår digitale rådgiver, Nathalie 🙂