Annonse for Grefsen Stasjon

I dagens Aftenposten kan du se flere annonser vi har laget for Grefsen stasjon. Vi har bygget opp annonsene som en kjærlighetshistorie – som bokstavelig talt går over flere sider. Scroll deg gjennom for å se vår måte å fortelle historien på.