Solen går snart ned for Google Analytics

Fra neste sommer vil det ikke lenger være støtte for Google Analytics slik vi kjenner det i dag. Bør du få panikk av den grunn? Absolutt ikke, her forteller vi deg hvorfor.

Google Analytics (også kjent som GA, UA, Universal Analytics, eller Analytics 3) ble lansert for rundt 15 år siden. 15 år er lenge innenfor teknologiutvikling. Åå tross av at Google har justert på løsningen siden lanseringen, har den nådd sin tekniske begrensning for lenge siden.

Hovedgrunnen til at gamle Analytics legges ned 1.juli 2023, er at løsningen ikke imøtekommer krav relatert til GDPR og lagring av IP-adresser. 1.juli er antagelig en sannhet med modifikasjoner, ifølge kilder hos Google får du nok minst ut oktober med data.

Funksjoner i Google Analytics 4

Vi som jobber med dette daglig har ventet på dette en stund. Allerede i november 2020 ble Google Analytics 4 (GA4) lansert som blant annet ikke sporer IP-adresser, altså et krav i forhold til GDPR.

GA4 har flere nye funksjoner som vil være nyttige for alle som jobber med digital markedsføring og analyse. Blant annet får du nye rapporter som enkelt lar deg se hva folk som lander på bestemte sider, eller matcher bestemte profiler, gjør neste gang de er på nettstedet ditt.

Sporing på tvers

Du kan også enklere spore trafikk på tvers av nettsider/apper. Dette fordi GA4 er basert på datastrømmer, og ikke områder slik gamle Analytics er. Du kan også bygge målgrupper på en helt annen måte, med mer fokus på ROI. Og nevnte vi at GA4 ikke er basert på Cookies? Også et krav i henhold til GDPR.

Hva bør du gjøre nå?

Dersom du ikke har lagt inn GA4 ennå, anbefaler vi at du gjør det. Vi anbefaler også at du bruker litt tid på å sette deg inn i GA4. Du kan nemlig ikke lengre bare gå på rapporten som viser kilde/medium og si deg fornøyd med det. GA4 er lagt opp til at du som bruker styrer mer av hva du vil se av egne rapporter, derfor må du legge litt mer innsats i oppsettet enn tidligere.

Start arbeidet med GA4 med å legge en plan

Det er ikke mulig å overføre data fra gamle til nye Analytics. Derfor anbefaler vi at du bytter til GA4 allerede nå. Dette fordi du får god tid til å sette deg inn i den nye løsningen, mens du samtidig beholder sporingene på den gamle. All data du samler inn, gjelder fra øyeblikket du legger inn GA4 på nettsiden din.

Hjelp med Google Analytics? Ta kontakt med Caspar Rieber-Mohn i Færd