Krisekommunikasjon

Endrede behov for kommunikasjon
I krisetider reduseres kanskje behovet for markedsføring, mens behovet for informasjon vil forsterke seg. Dermed kan det oppstå andre kommunikasjonsbehov enn hva man har i en normal situasjon. I krisetider kan ikke folks behov for informasjon undervurderes, særskilt gjelder det bedriftens medarbeidere, men selvsagt også kunder og samarbeidspartnere.

Oppdater informasjon hyppig
I en uoversiktlig situasjon er det viktig å sørge for oppdatert og faktabasert informasjon i alle kanaler. Med en situasjon som utvikler seg kontinuerlig, blir informasjon fort utdatert, husk å oppdatere hyppig.

Gjør deg tilgjengelig
Uansett virksomhet og bransje er det viktig å gjøre seg tilgjengelig for spørsmål. Digitale kanaler er ypperlige verktøy når ny informasjon kommer, og skal deles. Med de verktøyene vi har tilgjengelig har vi alle muligheter til å være på, enten det er videohilsen fra sjefen på intranett, et nyhetsbrev eller sms-utsendelse til kunder eller en livestreaming.

Vær i forkant og kontroller informasjonen
Ikke vent på at viktige målgrupper etterspør informasjon. Vær proaktiv, ta initiativ og sørg for god tilrettelegging. Desto mer man tilrettelegger, desto mer styrer man.

Ha en åpen tilnærming
Mange kan bli bekymret hvis man ikke hører noe; ansatte, forretningsforbindelser, eiere, banken eller andre. Åpen og proaktiv informasjon skaper tillit og trygghet hos alle.