Kjære Færd-venner

Vi opplever tider som ikke kan sammenlignes med noe vi har opplevd tidligere. Selv om situasjonen endrer seg time for time og skaper usikkerhet, velger vi å tro at dette vil gå over. Verden vil bestå og gå fremover, det finnes faktisk ikke et alternativ!

I uvanlige tider gjør vi alt vi kan for å passe på medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Hensynet til helse og sikkerhet kommer alltid først. Vi tilstreber å tilpasse oss en ny hverdag der premissene endres fortløpende. Vi følger nøye med på de råd som til enhver tid blir gitt av norske myndigheter, de viser både vilje og handlekraft.

I Færd skal vi være tett på kundene våre – om enn kun digitalt i disse tider. Som så mange andre har vi installert oss godt på hjemmekontor. Vi jobber med prosjekter som før, og avholder møter på Teams.

Er det ting du lurer på, eller ønsker hjelp til, er det bare å si ifra. Vi er her. På tross av at vi har innført en rekke tiltak for å begrense smitte i den pågående situasjonen er vi fortsatt rustet til å håndtere eksisterende kunder og nye henvendelser.

Hilsen alle oss i Færd