Innholdsmarkedsføring og sentrale begreper

Det er lett å bli forvirret av begreper innen digital markedsføring. Nye ord og faguttrykk dukker stadig opp, samtidig som engelsk er en del av «fagligtalen». Så hva er egentlig hva av faguttrykk? Her beskriver vi fire sentrale begreper.

Content marketing/innholdsmarkedsføring

Disse begrepene brukes om hverandre, noe som er helt greit da de betyr det samme. Content marketing er kort og godt det engelske ordet for innholdsmarkedsføring, og betyr at annonsøren deler kunnskap og informasjon på en slik måte at det ikke skal oppfattes som reklame.

Et klassisk eksempel er en artikkel om et reisemål skrevet av en turoperatør som egentlig ønsker å selge en reise. Fremfor å lage en annonse, lages det en redaksjonell tekst som annonsøren betaler for å få plassert på definerte nettsteder. Content betyr innhold og brukes mest som et noe upresist samlebegrep på alt som har med innhold å gjøre.

Inbound marketing

Dette kan defineres som innholdsmarkedsføring satt i system. Det vil si planlegging og målretting av ulike aktiviteter. Poenget med inbound marketing er å motivere potensielle kunder (prospects) til å bli kunder (les: kundereise) ved å dele kunnskap og systematisere eksponeringer som kan være bloggtekster, nyhetsbrev, sosiale medier, influensere eller andre kanaler. Det finnes ingen gode norske ord for inbound markedsføring. Inbound betyr inngående, men vi vegrer oss for å begynne med inngående markedsføring…

Outbound marketing

Dette er tradisjonell reklame der budskapet «pushes» ut fremfor at annonsøren deler informasjon som oppleves relevant og nyttig. Sagt på en annen måte: i tradisjonell reklame sier man gjerne «kjøp nå!», mens innholdsmarkedsføring handler om å gjøre mottaker nysgjerrig og få de til å gjøre en oppsøkende handling.

Performance marketing

Dette handler om å rette annonser og budskap til et spesifikt publikum slik at de som ser annonsen opplever den som relevant. Helt sentralt her er kontinuerlig analyse og optimalisering slik at man kan se hvordan en kampanje presterer og om nødvendig endre ting underveis, for best mulig resultatoppnåelse.

Performance marketing er et område i sterk vekst. Stadig flere store virksomheter oppretter egne performance-avdelinger og annonsører søker performance-markedsførere på LinkedIn.