Årsrapporter: En kort rapport om hva du må tenke på

En god årsrapport engasjerer ikke bare med fakta og figurer. Den kommuniserer også verdier, og bygger til syvende og sist tillit.

En årsrapport skal presentere mål og finansielle resultater, og synliggjøre hva virksomheten har jobbet med, prioritert og oppnådd. Interessentene kan være alt fra investorer, ansatte og partnere til profesjonelle organisasjoner og statlige organer.

Spiller designet en rolle?

En årsrapport trenger ikke være side opp og side ned med tekst, signaturer og kompliserte tabeller. Dersom de finansielle resultatene presenteres i et design som er i tråd med bedriftsprofilen, samtidig som annet innhold visualiseres med en klar rød tråd, er vår påstand at et større publikum vil ta et dypdykk i årsrapporten og finne den interessant.

Sammen med mer redaksjonelle tekster om for eksempel viktige prosjekter i året som har gått eller medarbeidere som fortjener å bli løftet fram, vil et gjennomtenkt og helhetlig design bidra til å løfte leseopplevelsen.

Er den trykte årsrapporten død?

De siste årene har vi sett en oppblomstring av elektroniske årsrapporter. Andre gjør årsrapportene tilgjengelige som e-bøker, eller som en enkeltstående PDF på websiden. Dette er selvfølgelig et kostnads- og miljøspørsmål, men det er ingen tvil om at en trykket årsrapport kan bidra til å skape et godt helhetsinntrykk for virksomheten. Det er lite som slår følelsen av å bla gjennom en fersk og fyldig trykksak, i hvert fall når den er trykket på miljøvennlig papir…

Profesjonelle årsrapporter

Vi i Færd produserer trykte og digitale rapporter for flere av våre kunder, både på engelsk og norsk. Vi bistår med diverse tekstarbeid, layout, grafer, illustrasjoner, trykking, programmering og prosjektledelse – basert på tekst og nøkkeldata fra kundene våre.


Vi hjelper deg med din neste årsrapport

Ta kontakt med vår erfarne B2B-rådgiver Sally for mer informasjon.

Sally Graham i Færd

Sally Graham
Rådgiver B2B
sally@fard.no
975 24 515