5 markedsførings­tendenser som vil prege 2024

Vi har dykket inn i artikler der ulike fagmiljøer peker på tendenser de mener vil prege hvordan vi vil jobbe med markedsføring i 2024.

Vi har trukket ut noen punkter basert på våre erfaringer, og peker på forhold vi mener vil gjøre seg gjeldende i året som kommer. Deler av det vi trekker frem innebærer nødvendigvis ikke noe nytt og revolusjonerende, men det blir ikke mindre viktig i 2024 av den grunn.

1. Ekte mennesker trumfer fortsatt det meste

Parallelt med økt bruk av KI, vil behovet for å synliggjøre mennesker og fagfolk øke. Det vil fremstå som et viktig salgsargument, og fortsatt bety mye for å skape gode og sterke relasjoner. Ved å investere i mennesker, fremfor eksempelvis å kun lene seg på algoritmer, vil man kunne høste gevinster i markedsføringen. 

Undersøkelser viser nettopp at mennesker responderer godt på menneskeskapt innhold. I fjor gjennomførte vi flere kurs og seminarer, tilbakemeldingene vi får underbygger folks behov for å møtes. Vi kommer garantert til å invitere til flere kurs og seminarer i 2024.

2. Forstå brukerne bedre

Å forstå sine målgrupper vil aldri bli avleggs innenfor markedsføring. Kjenner du ikke målgruppen din, vil du ha dårlige odds. Finn ut om brukerne dine vil bli inspirert, ønsker nyheter, eller søker å få løst et problem. Tilpass innhold og kommunikasjon deretter. I dag har vi kraftfulle verktøy som gir oss stadig bedre muligheter for innsikt i målgruppen, som igjen vil gi kommunikasjonen større effekt.

3. Ha større fokus på eksisterende kunder

Det kan være krevende å finne nye kunder fordi dette krever tid og er som regel forbundet med høyere kostnader. Derfor vil mange rette ressursene i større grad mot eksisterende kunder. Løpende kundepleie og budskap tilpasset målgruppen vil fort kunne vise seg som en lønnsom kundestrategi. 

4. KI åpner for nye formater, og effektiviserer arbeidet

Formater og sjangere som tidligere ville vært tidkrevende å utarbeide, blir mer vanlig. Ved hjelp av KI kan vi eksempelvis effektivt utarbeide FAQ der typiske spørsmål fra artikler blir sammenfattet, vi kan få laget oppsummeringer og kortversjoner av artikler, eller tilpasse saker der KI lager versjoner tilpasset ulike målgrupper. KI har blitt en naturlig del av hverdagen og bidrar til at vi kan jobbe stadig mer effektivt.

5. KI-lyd og video eksploderer

I fjor benyttet vi KI-lyd i flere av våre filmproduksjoner, noe som ga store gevinster på tidsbruk og økonomi. I 2024 er det spådd at KI kommer til å revolusjonere lyd og video. Man kan forbedre kvaliteten på eksisterende lydtilbud, klone stemmer og oversette til andre språk. Plattformen Elevenlabs er en superenkel tjeneste som kan klone alle stemmer, og som deretter kan brukes til å lese opp artikler. Aftenposten har eksempelvis valgt å klone stemmen til sin mest populære podcast-vert. 

Kilder til inspirasjon: Medietrends og PEJ Gruppen