4 tips som kan få fart på kreativiteten

Foto: Alicja Rucinska

Færd består av personer med ulike bakgrunner og erfaringer; strateger, tekstforfattere, designere, ledere, journalister, geologer, økonomer, markedsførere og teknologer. Mangfoldet er avgjørende for å levere gode kreative løsninger.

Kreativitet kan bety å løse en utfordring på en nyskapende måte. Resultatet avhenger av erfaringer, interesser og tankesett. For oss handler det om å se på problemstillinger med nye øyne for å skape originale og annerledes reklame- og kommunikasjonsidéer.

 

To be creative, lose the fear of being wrong

Dette er en styrende setning for oss! Grunnleggende premisser for en god kreativ prosess, er at det foreligger en tydelig brief for oppgaven og at det er en trygghet internt i gruppen. Når vi tør å dele idéer som ikke nødvendingvis er ferdigtenkt, så leder dette oss videre til andre idéer. Disse kan senere vise seg å bli løsningen på problemstillingen. 

 

Her får du fire tips som kan gjøre deg (og kollegene dine) mer kreative.

 

1 . Ikke bare sitt stille 

Kreativitet er motorisk betinget og det er nettopp derfor du kan oppleve å få flere idéer når du er i bevegelse. Et tips er å «ikke bare sitte og tenke», men å skrive og tegne og å «få ting opp». Dette vil bringe deg videre i idéprosessen. Mange kan oppleve idéforløsning på en løpetur på kvelden etter en dag på kontoret der man har stanget hodet mot veggen. Kjenner du deg igjen?

2. Skift miljø 

Kreative prosesser følger visse bestemte faser. I begynnelsen kan du ofte oppleve en voldsom idérikdom før du kommer til et platå hvor iderikdommen plutselig tar slutt. Da kan det være lurt å skifte miljø og gjøre noe annet en liten stund. Husk at det aldri er dumt å bevege seg ut av kontoret for å søke inspirasjon fra andre steder og miljøer.

3. Vær nysgjerrig

Kreative mennesker er ofte nysgjerrige og vitebegjærlige. Still spørsmål, undersøk og utforsk antagelser. Vi vet det kan være slitsomt med folk som hele tiden sier «hvorfor det?», men for kreative prosesser, er dette en gave. 

4. Bruk tid og vær bevisst på hvor du er i prosessen

Kreativitet er hardt arbeid og trives godt med struktur, det vet alle som har jobbet profesjonelt med  idéutvikling. Sett av god tid og vær bevisst på hvilken fase du er i, i det kreative arbeidet. Skal du komme opp med mange idéer i en tidlig fase, eller er det på tide å lande og jobbe ut en bestemt idé? Bevissthet rundt dette kan hjelpe deg til til å ha lave skuldre underveis og å komme i mål uten at du bruker uendelig med tid.