Visjoner til glede og besvær

Leserinnlegg publisert i Tønsberg Blad 21. november 2021

Trenger en kommune en visjon?

Visjon, misjon og verdier. Velkjente begreper for de fleste virksomheter, offentlige som private. Begreper som skal identifisere og kommunisere hva virksomheten står for og ikke minst målene man skal strekke seg mot. Gjennom strategisamlinger og verdiprosesser evalueres virksomheters strategier og verdigrunnlag, før disse formes på ny.

Men hva betyr egentlig disse ordene, trenger man dem, er de nødvendige for å drive virksomheter fremover?

Da Færder kommune lanserte sin nye visjon møtte de kritikk. Ikke uventet, det blir ofte reaksjoner når man endrer på verdigrunnlaget i virksomheter, det er følsomt stoff!

Den nye visjonen lyder:

"Færder kommune skal være en attraktiv bo-, besøks- og arbeidskommune kjent som et bærekraftig reisemål hele året hvor næringslivet har god innovasjonskraft og vekstevne."

En relativt fyldig beskrivelse av hva kommunen skal være for sine innbyggere, bedrifter og besøkende. Men oppfyller den krav og intensjoner for å være en god visjon? Og trenger en kommune en visjon?

En ledestjerne alle kan identifisere seg med

Visjon, misjon og verdier er viktige bestanddeler i enhver virksomhets strategi- og verdigrunnlag.

Det finnes mange definisjoner på en visjon; en ønsket fremtidig tilstand eller drøm, er en beskrivelse man ofte støter på. En visjon skal beskrive posisjonen virksomheten skal strekke seg mot, men kanskje aldri nå, altså en slags ledestjerne. Og den bør ikke være så konkret at man allerede oppfyller den i dag, da fremstår den ikke særlig visjonær! Den skal tjene som et langsiktig mål som alle i organisasjonen kjenner til og jobber mot, og den bør skape engasjement og begeistring. Å få til det er en kunst i seg selv!

En misjon på sin side handler om hvorfor virksomheten er til, altså beskrive og adressere samfunnsoppdraget. Verdiene skal være rettesnorer i hverdagen, og være retningsgivende når man står overfor viktige eller vanskelige beslutninger.

Men tilbake til visjonen, og våre nærmeste kommuner, Færder og Tønsberg, der sistnevntes er "Der barn ler". Kommunene har visjoner som i ord og uttrykk står svært langt fra hverandre, men som i mening og intensjon kanskje ikke er så ulike? Og begge har det til felles at de har blitt møtt med kritikk. Det kan være et godt tegn, en god visjon bør bidra til engasjement!

Færder kommunes visjon favner bredt og sier mye. Det tok ikke lang tid før den ble møtt med kritikk om å mangle kraft. At det er attraktivt å bo i Færder og å komme på besøk, bestrides ikke. Boligprisene er høye fordi mange vil bo der, landets høyeste hyttepriser trenger ingen nærmere forklaring. Men dette er etablerte sannheter og visjonen beskriver i stor grad noe man er i dag, altså ikke veldig visjonært. Dersom man oppfyller det som står i visjonen, bør man stille seg spørsmålet om visjonen bør redefineres – for å ha noe å strekke seg etter!

Virksomheter verden rundt bruker store ressurser på å utvikle visjoner, her er noen: "We are here to make the best products on earth, and to leave the world better than we found it” (Apple), "Vi former energiframtiden" (Equinor), "Din venn hver dag" (Orkla). Fellesnevneren er at disse fremstår visjonære og ambisiøse, kanskje er de også uoppnåelige?

Den største verdien

Men er det riktig å sammenligne norske kommuner med store globale konsern? Norske kommuners fremste oppgave er å forvalte felleskapets goder og ikke skape profitt. Samtidig må kommuner utvikle seg for å oppfylle krav og levere det innbyggere, bedrifter og besøkende forventer, og ikke minst skal de fremstå som attraktive arbeidsgivere. En ambisiøs visjon kan bidra til å holde fokus på denne oppgaven, vel og merke hvis organisasjonen kjenner til, og har et eierskap til den. Og nettopp det siste er et viktig poeng.

I arbeidet med å utvikle visjoner og verdier, er det prosessen som leder frem til et resultat, som antagelig representerer den største verdien. Dette forutsetter at man involverer bredt i organisasjonen. Da vil slike prosesser oppleves verdifulle, man etablerer et bredt eierskap til virksomhetens strategi- og verdigrunnlag.

Må gi mening for dem det gjelder

Da Tønsberg kommune for en tid tilbake lanserte sin visjon, ble også de møtt med kritikk. Kommunens visjon skiller seg godt ut om man sammenligner med andre kommuner. Kommunen involverte også mange i prosessen da ny visjon og nye verdier skulle meisles ut. Resultatet skapte man i felleskap og man kunne stå samlet bak det. En styrke ved denne visjonen er at den er kort og lett å huske, Færder kommune har valgt en visjon som favner bredt og sier mye, antageligvis så mye at de færreste vil huske den.

En god visjon bør skape begeistring og entusiasme, men en formulering i seg selv endrer lite.

Til syvende og sist er det menneskene i organisasjonen som må gi visjonen liv gjennom solid og målrettet arbeid. Hvilke ord og begreper man bruker er derfor mindre viktig, så lenge de gir mening for de det gjelder.