EN NO

NYTT

Derfor bruker vi Færd

Navn: Gard Eidsvold, Kristinaspelet

Hvorfor valgte dere Færd som byrå?

Vi valgte en lokal aktør til Kristinaspelet da det ble satt opp i Tønsberg. Lite visste vi at det skulle bli helt avgjørende. Engasjement, kompetanse og nettverk har vært avgjørende.

Hva bruker dere Færd til?

Kristinaspelet.no lager teater. Vi må nå ut til en stor gruppe mennesker som ønsker å komme for å oppleve noe genuint. Da er markedsføring, synlighet og appell viktig. Færd kan dette.
 
De har levert løsninger til SoMe, grafisk og skapt et gjenkjennelig utrykk for kristinaspelet.no

Hvordan opplever du å bli ivaretatt som kunde hos Færd?

Enestående. Imøtekommenhet og ikke minst kunskap, engasjement og gode løsninger. Og så kan de arbeide kjapt og effektivt om vi trenger det.