Ny nettside? Husk å rigge deg for det som kommer.

Når vi utvikler nye nettsider, prøver vi alltid å løfte blikket og se framover. Da finner vi som regel frem til løsninger som er lønnsomme, også på sikt.

Når nye nettsider utvikles er det ofte mye som skal på plass. Det kan fort bli mer kostbart å implementere utvidede funksjoner senere, fremfor å rigge nettsiden for disse allerede i utviklingsfasen.

Ta smarte valg tidlig!

Med god planlegging i en innledende fase, kan nødvendige funksjoner enkelt «skrus på» når behovet oppstår. For at nettsiden skal være skalerbar, kostnadseffektiv og by på gode muligheter for integrert markedsføring, er det lurt å ta stilling til følgende spørsmål tidlig:

1. Skal nettsiden ha flere språk?

Om nettsiden skal ha mulighet for flere språk, er det viktig at de nødvendige modulene er på plass tidlig. Da kan nye språk legges inn senere uten omprogrammering.

2. Skal du sende ut nyhetsbrev?

Desto tidligere du tar en avgjørelse på dette, desto mer tid kan du bruke på å bygge dine egne e-postlister.

3. Skal nettstedet ha mulighet til automatisert e-postmarkedsføring? 

Legger du til rette for automatisering av e-postmarkedsføring på et tidlig stadie, vil du spare både tid, penger og ressurser senere.

4. Skal nettsiden ha chat-funksjon?

Legger du til rette for chat tidlig, kan du bruke tid på å gjøre den mest mulig nyttig og effektiv for kundene dine frem til du velger å gå live.

Vi hjelper deg med planlegging og utvikling

Våre digitale rådgivere, Kim og Bjarte, hjelper deg med gode råd og smarte innspill – ikke bare i en tidlig fase, men hele veien!

Vil du vite mer om hva som er viktig å tenkte på når du skal lage ny nettside? Se våre 10 tips til en god nettside.