Markedsføringstrender akkurat NÅ

Bildet er generert med KI i Adobe Firely
 
Klarer du å kombinere teknologi, kreativitet OG det å være ekte i kommunikasjonen din?

Da er du en vinner blant dagens markedsførere ifølge pej gruppen, Nord Europas største trend og inspirasjonshus. I deres magasin Tid & tendenser tar de for seg de viktigste marketing-trendene akkurat nå. Vi har studert disse nærmere, og sett dem i sammenheng med egne erfaringer, og peker på det vi mener vil påvirke arbeidet med markedsføring fremover. 
 

«De som kombinerer teknologi, kreativitet og bærekraft med det ekte og genuine, vil lykkes med sin markedsføring.»

Kunstig intelligens er ikke fremtiden, det er nå

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring har fått stor innvirkning på markedsføring, og vil øke i omfang fremover. Teknologien gjør det mulig å analysere store mengder data raskt og nøyaktig, som igjen betyr dypere kundeinnsikt og større grad av personifisert budskap basert på preferanser og atferd. Bedrifter bør implementere KI og maskinlæring i sine markedsstrategier for å henge med i fremtiden. Eller rettere sagt i nåtiden.
 
 

Ekte mennesker trumfer det meste

AI til tross, det ekte og genuine holder fortsatt stand. Forbrukere stoler mer på andre forbrukere enn på merkevarer. Dessuten er mange fremdeles skeptiske til AI, så litt «human touch» skal ikke undervurderes.
 
Influencer marketing fungerer veldig bra i markedsføring. Ikke nødvendigvis gjennom de store profilene, men like mye på mikronivå, dvs. influensere som har mellom 1 000 og 100 000 følgere. Disse kan ofte være mer effektive og rimeligere å jobbe med sammenlignet med profilerte kjendiser. Mikro-influencers har typisk en tettere tilknytning til sitt publikum som kan føre til høyere engasjement og troverdighet.
 
I tillegg spås brukergenerert innhold (user generated content, UGC) å øke enda mer i årene fremover. Slike strategier – om de gjøres riktig, kan føre til høy oppfattet troverdighet og engasjement blant forbrukere, og mer enn hva man kan forvente gjennom tradisjonell markedsføring. Ekte uttalelser, fra ekte kunder, slår det meste. 
 
 

Bærekraft og verdivalg er ikke lenger valgfritt, men en nødvendighet 

Integrering av bærekraft i både kjernevirksomheten og i markedsføringen, er avgjørende for å møte forbrukernes forventninger og for å bygge tillit. Skjerpede reguleringer fra myndighetene i kombinasjon med stadig mer bevissthet om miljø og bærekraft hos forbrukerne, tvinger bedrifter til å sette bærekraft høyere på agendaen.
 
En sentral faktor som vil påvirke dette er den kommende lovgivningen fra EU; Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Denne trer i kraft i 2024 og utvider kravene til bærekraftrapportering. 
 
Virksomheter som tar standpunkt og viser sine tydelige verdivalg blir lagt merke til og respektert. Enten det dreier seg om menneskerettigheter, markering av Pride eller naturvern. 
 

Merkevarebygging og kreativitet ruler fortsatt

Selv om mye av markedsføringen i dag domineres av performance, vil god historiefortelling, solide konsepter og fokus på kundeopplevelsen fortsatt være avgjørende byggesteiner for å bygge sterke merkevarer. Lønnsomme kundestrategier er fortsatt god og løpende kundepleie, og budskap tilpasset målgruppen.