9 tips for bedre idéprosesser

Kreativitet handler om erfaring med å tenke nytt og mot til å tenke annerledes. Her er noen tips fra oss i Færd for bedre idéprosesser.

1. Glem å være flau
En effektiv stopper for nye idéer er å ikke tørre å si hva du tenker på. Derfor: tenk høyt! Som det står på døra inn til vårt møterom som har fått navnet «Tanken»: To be creative, loose the fear of being wrong.

2. Husk at kreativitet er motorisk betinget
Få tankene ut av hodet og opp på veggen! Del med kollegene dine, gjør det synlig, skriv med store bokstaver og jobb idéene et stykke ut før du forkaster dem.

3. Gi ting navn
Ikke vent på den perfekte idéen. Husk at arbeidstitler gjør det enklere å komme med flere idéer fordi det dere jobber med blir mer konkret og levende. Er det ikke ofte slik at arbeidstitler også blir tittelen på prosjektet?

4. Sett av tid
Gode idéer krever tid. Slå hodene sammen tidlig i prosessen og møt hverandre igjen når idéene har fått tid til å kverne. Å plante idéer i bakhodet øker sjansene for gjennomtenkte og holdbare idéer fordi både problemstillingen og problemløsningen får bedre tid til å modnes.

5. Vær kreativ med et bestemt mål
Uklare oppgaver gir liten motivasjon og dårlige løsninger. Sagt på en annen måte: Shit in, shit out. Vær derfor helt sikker på at du vet hva kreativiteten skal løse, da får du mer relevante og bedre idéer.

6. Husk at målet ikke er flest mulig idéer
Det er mye bedre med færre, men gjennomtenkte idéer ut fra en klar oppgavedefinisjon enn en lite målrettet prosess hvor det popper opp relevante og mindre relevante idéer i hytt og pine. 

7. Ikke bli stresset om du går tom
Etter en forrykende start med masse nye idéer kan du være sikker på at du kommer til et platå hvor ting stopper opp. Da skal du ikke bli stresset, men ta en pause før du kommer tilbake, i stedet for å la platåpanikken ta deg.

8. Husk at kreativitet trives med struktur
Sett tidsbegrensninger og vær bevisst på hvilken fase dere er i. Skal dere kaste opp masse idéer for å sjekke ut muligheter eller skal dere lande idéer med tanke på gjennomføring? Vet du hvilken fase du er i får du bedre prosesser og holder lenger på motivasjonen til de involverte.

9. Ha lave skuldre
Det har aldri vært enkelt å være kreativ med høye skuldre. Om du er den som gir oppdraget, ikke start med å presentere tidsfrister eller snakke om høye ambisjoner. Husk at det er forbudt å si: ”her må vi virkelig imponere” eller ”dette er viktig at dere løser godt”, slik har aldri ført til gode idéer.